தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளிகள் கூட்டமைப்பின் அறக்கட்டளை நடத்தும் மாநில அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள்-2023 குழுப்போட்டிக்கான பதிவு படிவம் / Registration Form for Team Event

தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளிகள் கூட்டமைப்பின் அறக்கட்டளை நடத்தும் மாநில அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள்-2023 Individual Application Form /தனிநபர் விண்ணப்பப் படிவம்

Application for Employment /வேலைவாய்ப்புக்கான விண்ணப்பம்

Application for trolley /தள்ளுவண்டிக்கான விண்ணப்பம்

Application for Bunk Shop /பெட்டிக் கடை விண்ணப்பம்

General Application /பொது விண்ணப்பம்

Assistive Equipment Application/உதவி உபகரணங்கள் விண்ணப்பம்

Application for online courses conduct by McKinsey/McKinsey நடத்தும் ஆன்லைன் படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பம்